Darmowy generator krzyżówek. Wybierz ilość kolumn, rzędów i haseł aby wygenerować krzyżówkę. Po wygenerowaniu możesz ją wydrukować.
Kolumny:
Rzędy:
Ilość haseł:
Duże kratki?:

  11     7                      
                               
                  3            
              2                
5               13              
          6                    
                9              
                               
        1                      
                      12        
8           10                  
                               
      4                        
                               
                    15          
    14                          

Nr. Pytanie
1. faceci w czerni.
2. Elizabeth, aktorka.
3. krótka przednutka notowana w postaci drobnej nutki jako ósemka (rzadziej szesnastka) z przekreśloną ukośnie chorągiewką, nie ma określonej wartości rytmicznej.
4. Excalibur (Ekskalibur), miecz króla Artura.
5. sułtan turecki w latach 1389-1403.
6. Kamień, osad.
7. miasto na Sycylii.
8. Andrej, 1900-66, słowacki aktor i reżyser teatralny.
9. dawn. Arbil, miasto w pn. Iraku.
10. gatunek pełnotłustych śledzi.
11. córka Pana i nimfy Echo.
12. Zuzanna ur. 1964 roku polska artystka, autorka instalacji, wideoinstalacji, fotografii.
13. Carol Gustav, 1789-1869, niemiecki fizjolog i przyrodnik, lekarz dworu saskiego.
14. jeleń z Gór Skalistych.
15. Pole, łan.

Wygenerowano w 0.1448 sec.


Rozwiązanie:
  11     7                      
  I     G                      
  A     E         3            
  M     L     2   A            
5 B A J A Z Y T 13 C A R U S    
  E       6   A   C            
          N   Y 9 I B R I L    
          A   L   A            
        1 W D O W C Y          
          A   R   C   12        
8 B A G A R 10     A   J        
            U     T   A        
      4 C A L I B U R N        
            I     R   I        
            K     A 15 N I W A  
    14 W A P I T I