Darmowy generator krzyżówek. Wybierz ilość kolumn, rzędów i haseł aby wygenerować krzyżówkę. Po wygenerowaniu możesz ją wydrukować.
Kolumny:
Rzędy:
Ilość haseł:
Duże kratki?:

                               
                               
                               
                               
              4   2            
  14                     3     11
        6                      
                               
    1                          
                               
    10                          
          15           9        
        8       5       13   12  
                               
              7                
                               

Nr. Pytanie
1. ostatni prorok Starego Testamentu.
2. przyrząd do mierzenia ciśnienia, wilgotności i temperatury powietrza w górnych warstwach atmosfery.
3. np. genealogiczne.
4. specjalny woreczek na tytoń.
5. kobiece pismo.
6. amerykańskie linie lotnicze.
7. miasto w Rosji.
8. miasto w północnym Pakistanie, w prowincji Pendżab.
9. niedaleko, w pobliżu.
10. broń żmii.
11. wzmianka w prasie.
12. pocztowy w adresie.
13. Przeciwieństwo dnia.
14. mieszkanie kobiet muzułmańskich.
15. gatunek japońskiej poezji.

Wygenerowano w 0.1937 sec.


Rozwiązanie:
                               
                               
                               
                               
              4   2            
  14 O D A L I K   R     3     11
        6     A   A     D     N
        P     P   D     R     O
    1 M A L A C H I A S Z     T
        N     I   O     E     A
    10 J A D   U   S     W     T
        M 15   C   O   9 O B O K
        8 W A H 5 N A J 13   12 A
          A       D     N   K  
          K   7 T A U R O V O  
          A             C   D